• okrugli stolovi sa stolnjakom
 • stolice sa presvlakama
 • pivarski kompleti
 • šankovi – okrugli, natkriveni
 • agregati
 • strujni ormari i kablovi
 • spajanje i razvod strujne mreže
 • pagode 4 x 4
 • postvaljanje tepisona
 • točionici
 • policijske ograde
 • visoke ograde 2 metra