Proizvodni pogon opreme za događaje na otvorenom- Čarobnjak iz Ozlja

  • Kratki opis projekta

Tvrtka Fest d.o.o. potpisala je s Ministarstvom poduzetništva i obrta ugovor o bespovratnim sredstvima za prijavljen EU projekt naziva “Proizvodni pogon opreme za događaje na otvorenom – Čarobnjak iz Ozlja”. EU projekt se provodi u razdoblju od 1. prosinca 2015. godine do 1. travnja 2017. godine.

  • Sažetak projekta

Diverzifikacijom poslovne djelatnosti, stvaranjem nove tehnološke osnove za proizvodnju potpuno  novih proizvoda, razvojem novih kompeticija, te otvaranjem novih radnih mjesta, Fest d.o.o. jača tržišnu poziciju na domaćem i stranom tržištu, povećava prihode i konkurentnost. Započinje se s proizvodnjom opreme za društvena javna događanja na otvorenom (šatori, cerade, podovi, poligoni, trampolini), proizvoda koji se danas u RH ne proizvode, te se pruža nova usluga servisiranja i održavanja opreme.

  • Opći cilj projekta

Doprinjeti rastu i razvoju malih i srednjih poduzetnika na domaćem i inozemnom tržištu, jačanje njihove konkurentnosti, te otvaranju novih radnih mjesta.

  • Očekivani rezultati
  1. Funkcionalan proizvodno-skladišni prostor i postavljena nova tehnološka osnova(oprema) za proizvodnju novih proizvoda.
  2. Educirani djelatnici za rad na novoj proizvodnoj opremi
  3. Funkcionalni projektni tim i učinkovito vođenje i administriranje projekta u definiranom vremenu, obujmu i kvaliteti
  4. Provedena ciljana promocija novih proizvoda na domaćem i tržištu država u okruženju i vidljivost projekta
  • Ukupna vrijednost projekta : 12.447.625,00 kn
  • Iznos koji sufinancira EU: 4.219.722,00 kn

logotipi-eu

 

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Čarobnjak iz Ozlja

Info o projektu

Kontakt osoba

alen@fest.hr

Strukturni fondovi

Info o ESI fondovima

Strukturni fondovi

www.strukturnifondovi.hr

Kako do EU fondova?

U 3 jednostavna koraka

Saznaj više ovdje.

Operativni program

Konkurentnost i kohezija