Varaždinska Vindija svečano je u pogon pustila tvornicu za proizvodnju
paniranih i pečenih proizvoda Industrije mesa Koka. Navedena investicija
vrijedna je 137 milijuna kuna, od čega se 70 posto odnosi na ulaganje u
tehnološku opremu i energetiku.
Samo otvorenje odvijalo se u šatoru tvrtke FEST d.o.o.

koka-fest-2

koka-fest