PAGODE

Pagode su najbolje za sve potrebe prezentacije na otvorenom:

Najviše ih koristimo za :

  • Sajmove
  • Prezentacije
  • Podjele materijala
  • Ugostiteljske usluge
  • Garderobe
  • Ulaze

Sve pagode su atestirane.
Imaju mogućnosti otvaranja svih stranica.
Pogodne su za brendiranje.