• Najam garderoba raznih veličina
  • Najam vješalica
  • Spajanje tunelom više objekata