Pravila zaštite osobnih podataka na web stranici www.fest.hr

1. Opće informacije
Ova Pravila zaštite privatnosti (dalje: Pravila) opisuju koje vaše osobne podatke prikupljamo, na koji
način obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.
Fest d.o.o., Kolodvorska 50, 47280 Ozalj, OIB: 80391790896 (dalje: “Fest“ ili “mi“) obrađuje osobne
podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.fest.hr u skladu s važećim propisima kojima je
regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).
Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke pošteno i zakonito, isključivo na temelju
valjanih pravnih osnova, odnosno sukladno vašim suglasnostima za obradu.

2. Način i svrhe obrade osobnih podataka
Promotivne poruke
Pristup internetskoj stranici www.fest.hr je slobodan i ne zahtijeva registraciju. Ukoliko želite primati
promotivne poruke o našim proizvodima i uslugama možete odabrati jednostavnu prijavu vaše e mail
adrese u web obrazac, bez potrebe registracije. U svakom trenutku možete odustati od primanja
promotivnih poruka na način da odaberete ponuđenu opciju povlačenja suglasnosti u primljenoj
promotivnoj poruci.

Ankete i upitnici
Kroz ankete i upitnike prikupljamo informacije o vašem zadovoljstvu s našim proizvodima i druge korisne
podatke kako bi ih prilagodili vašim potrebama te u svrhe promicanja odnosa s javnošću. Rezultati
provedenih anketa ili upitnika su isključivo sumarni i anonimni. Za sudjelovanje u anketama ili upitnicima
prijavljujete se svojom e mail adresom kroz web obrazac.

Promidžbene nagradne igre i nagradni natječaji
Povremeno organiziramo nagradne igre i druga natjecanja. Osobne podatke koje prikupljamo na ovaj
način obrađujemo isključivo u svrhu realizacije nagradne igre, odnosno natjecanja (npr. objava imena
dobitnika za kontaktiranje dobitnika, dostave nagrade i sl.). Za sudjelovanje u nagradnoj igri ili natječaju
potrebni su nam vaše ime, prezime, e mail, kontakt telefon i adresa za dostavu nagrade. Po potrebi
možemo tražiti dodatne informacije koje će biti definirane pravilima nagradne igre ili natječaja (npr. broj
računa).

Prikupljene podatke brisati ćemo nakon isteka 6 mjeseci od dana objave dobitnika. Ukoliko ste na
prijavnom obrascu za nagradnu igru ili natječaj pristali primati promotivne poruke, u svakom trenutku
možete odustati od primanja promotivnih poruka na način da odaberete ponuđenu opciju povlačenja
suglasnosti u primljenoj promotivnoj poruci.

Kontaktiranje
Ukoliko nam se obratite s vašim upitima, podatke koje nam pri tome dostavite obrađujemo isključivo za
pružanje traženih informacija. Nakon odgovora na vaš upit dostavljene podatke ćemo obrisati.
Osobni podatci koju su nužni za rješavanje reklamacije na proizvod čuvaju se 12 mjeseci od dana
zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača.

Otvorene zamolbe za posao
Podatke koje nam pošaljete kroz otvorene zamolbe za posao obrađuju se isključivo u svrhe obavljanja
selekcijskog postupka pri zapošljavanju, a čuvaju se dvije godine.

3. Primatelji osobnih podataka

Fest će vaše osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze,
odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela (npr. sudovima).
Po potrebi osobni podatci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe
omogućavanja korisničke potpore, održavanja informacijskog sustava, istraživanja tržišta ili sličnih
potreba uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite podataka.

4. Zaštita osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i
organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Pristup vašim
osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne u pružanju
naših usluga. Kontinuirano educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju
privatnosti i zaštiti Vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za predmetnu obradu i
ne čuvamo ih dulje nego li je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

5. Vaša prava
U svakom trenutku od nas možete zatražiti informaciju o obradi vaših osobnih podataka i zatražiti
ostvarivanje sljedećih prava:

  • pravo na pristup podatcima koji se odnose na vas
  • ispravak ili dopunu vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni
  • brisanje osobnih podataka (ukoliko ne postoje opravdani razlozi za čuvanje podataka)
  • ograničenje obrade osobnih podataka, npr. kada prigovarate točnosti osobnih podataka, a za
    vrijeme dok ne provjerimo njihovu točnost
  • povlačenje suglasnosti za obradu podataka (npr. za primanje promotivnih poruka)

Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrjeđeno možete podnijeti prigovor Agenciji zaštitu
osobnih podataka na kontakt:
Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, email: azop@azop.hr

6. Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka možete uputiti na adresu
elektroničke pošte fest@fest.hr.
Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit
bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.
Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš
identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Fest d.o.o.
Kolodvorska 50
HR – 47280 Ozalj
tel. 091/47 047 07
fest@fest.hr
OIB: 80391790896

7. Pravila zaštite osobnih podataka drugih web stranica/trećih osoba trećih strana
Na ovoj stranici pronaći ćete poveznice na druge web stranice ili portale. Pravila o zaštiti osobnih
podataka na tim portalima mogu biti drugačija od ovih Pravila.

Na našoj stranici možemo vam ponuditi i značajke društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje
osobnih podataka na društvenim mrežama. Stoga vas molimo da se upoznate s pravilima o zaštiti
osobnih podataka koja se primjenjuju na stranicama drugog portala ili društvenoj mreži odnosno od
strane trećih osoba.
U slučaju promjena ovih Pravila obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene
politike privatnosti dolje kako slijedi.